Szanowni Państwo! Przedłużamy akcję promocyjną „Jesienna promocja - 20%”

Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Wydanie 2

Wydawnictwo:
Data publikacji:
Język:
polski
Liczba stron:
544
ISBN:
9788325589158

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto

Instytucje kredytowe to podmioty o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką przypisano im w gospodarce. To także podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej i organizacyjnej, dysponujące dużym potencjałem rozwojowym i realizujące swoje cele w warunkach globalizacji i wysokiej konkurencyjności.

Niniejszy podręcznik to przekrojowe kompendium wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami kredytowymi. Odnosi się on nie tylko do tego, czym te instytucje się zajmują, ale przede wszystkim skupia uwagę Czytelnika na tym, z jakimi uwarunkowaniami muszą się liczyć i jakich używać metod czy mechanizmów, aby działać sprawnie i efektywnie. Wyróżniającymi cechami podręcznika są:

przyjęcie kryterium tworzenia wartości jako motywu przewodniego i integrującego poszczególne części książki,akcentowanie specyfiki uwarunkowań i odmienności zasad funkcjonowania instytucji kredytowych, przy jednoczesnym identyfikowaniu tych rozwiązań czy inicjatyw, które mają charakter uniwersalnych praktyk biznesowych, zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy instytucji kredytowych,czytelna i konsekwentna strukturyzacja treści, uwzględniająca złożoność i interdyscyplinarność przedstawianego obszaru merytorycznego,wzbogacanie treści o liczne i inspirujące przykłady rozwiązań z praktyki bankowej.

Jest to opracowanie godne polecenia studentom kierunków ekonomicznych i innym osobom zainteresowanym tą problematyką (…). Duża aktualność i znaczenie przekazywanej wiedzy, wysoki poziom merytoryczny podręcznika, właściwe z dydaktycznego punktu widzenia podejście do sposobu prezentacji treści nadają mu walory wyróżniające na tle, stosunkowo nielicznych, opracowań z tego zakresu tematycznego.

Prof. dr hab. Jerzy Węcławski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Drugie wydanie podręcznika jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby środowiska akademickiego, ale również próbą pokazania dynamiki zmian w sektorze finansowym. Twórcy podręcznika to międzyuczelniany zespół autorski złożony z pracowników naukowo-dydaktycznych katedr bankowych lub finansowych, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z różnymi aspektami zarządzania instytucjami finansowymi, a także doświadczeniem praktycznym związanym z tym obszarem.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: