Filozofia

Dlaczego powinniśmy czytać najlepsze książki filozoficzne?

Niektórzy z największych myślicieli w historii świata pisali książki w dziedzinie filozofii. Studiując najlepsze książki filozoficzne, możemy spróbować zrozumieć, w jaki sposób kultury przed nami stworzyły i zrozumiały sens swojego życia. Na sposób, w jaki myślimy i działamy, duży wpływ ma kultura, w której się urodziliśmy. Filozofia może ujawnić nam powody naszego działania, a dzięki temu pomóc nam zrozumieć nasze wewnętrzne ja i relacje z otaczającym nas światem. Czytanie najlepszych książek o filozofii daje nam możliwość spojrzenia w te ukryte obszary oraz zrozumienie własnego myślenia i zachowania na głębszym poziomie, pomagając nam wyeliminować zachowania, których nie lubimy.Filozofia czerpie bez rozróżnienia ze wszystkich dziedzin wiedzy w niekończących się pytaniach. Ma to sens, biorąc pod uwagę jego etymologiczne pochodzenie: philo - greckie określenie miłości i –sophia, określenie, które w historii miało wiele różnych znaczeń, ale zawsze zasadniczo oznaczało aspekt mądrości, wiedzy i zrozumienia.

Historia filozofii

We wczesnych dniach historii prawie cała wiedza ludzka mogła mieścić się w jednej dyscyplinie akademickiej, którą była filozofia. Gdy gromadziliśmy coraz więcej wiedzy, myśliciele zaczęli specjalizować się w określonych obszarach, ponieważ nie mogli zgromadzić całej istniejącej wiedzy. W pewnym momencie dyscypliny te zgromadziły ogromną wiedzę, a następnie całkowicie oddzieliły się od filozofii, gdy miała miejsce rewolucja naukowa. Jeszcze w XVII wieku termin „filozof przyrody” był używany do opisania człowieka, którego dziś nazywamy naukowcem. Ciekawostką jest fakt, że książka Izaaka Newtona zawierająca informacje o grawitacji, ruchu planet i mechanice klasycznej nazywała się „Matematyczne zasady filozofii naturalnej”.

To głównie dlatego filozofia nie jest tak popularna jak w czasach starożytnych Greków: na prawie wszystkie najważniejsze pytania filozofii odpowiadają teraz inne nauki i dyscypliny akademickie. Mimo wszystko, warto zapoznać się z filozofią i rozwijać w ten sposób swój umysł.