Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz

Wydawnictwo:
Data publikacji:
2015-07-09
Język:
polski
Liczba stron:
434
ISBN:
9788327809483

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto
Legimi PL

Stan prawny na 1 października 2014 roku

Komentarz do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - w zakresie obejmującym regulacje dotycząceryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą. Takiej formie opodatkowania mogą podlegać także przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

'Kompleksowe i komunikatywne ujęcie problematyki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozwala jednoznacznie stwierdzić, że komentarz skierowany jest nie tylko do praktyków, m.in.pracowników administracji podatkowej, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, lecz także do studentów i innych osób, które chciałyby lepiej poznać meandry uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych.' - z recenzji dr. hab. B. Pahla, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stanisław Bogucki, dr Arkadiusz Cudak oraz Aleksandra Wrzesińska-Nowacka - sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Finansowej. Autorzy lub współautorzy publikacji z różnych dziedzin prawa (monografii, komentarzy, artykułów, glos), przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego i procedur podatkowych. Zajmują się również działalnością popularyzatorską i naukową.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: