Szanowni Państwo! Przedłużamy akcję promocyjną „Jesienna promocja - 20%”

Prawo cywilne w pigułce. Wydanie 2

Wydawnictwo:
Data publikacji:
2014
Język:
polski
Liczba stron:
336
ISBN:
9788325562649

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa cywilnego?A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online. Prawo cywilne w pigułce to:

zwięzłe ujęcie tematu,tabele, wykresy i wyróżnienia,istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów,

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu:

Prawa cywilnego ogólnego:

osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje),wady oświadczenia woli i warunek,przedstawicielstwo, prokura, przedawnienie roszczeń,

Prawa rzeczowego:

posiadanie, własność i jej ochrona,odrębna własność lokalu, roszczenia – windykacyjne, negatoryjne, uzupełniające, wynikające budowy na cudzym gruncie,użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, hipoteka, zastaw, służebności),zastaw rejestrowy i księgi wieczyste.

Prawa zobowiązań części ogólnej:

wielość dłużników lub wierzycieli,zobowiązania podzielne i niepodzielne, umowne,wzorce umów,umowy przedwstępne,zadatek, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za własne i cudze czyny, za zwierzęta, za funkcjonowanie władzy publicznej, za produkt niebezpieczny, naprawienie szkody, przedawnienie roszczeń i zbieg odpowiedzialności, wykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

Prawa zobowiązań części szczegółowej:

sprzedaż,rękojmia za wady i gwarancja jakości,szczególne rodzaje sprzedaży,dostawa,umowa o dzieło i o roboty budowlane,najem i najem lokali, dzierżawa, leasing, użyczenie,pożyczka,zlecenie i prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia,umowa komisu,spółka,poręczenie,darowizna,renta i dożywocie,

Spadków:

dziedziczenie ustawowe i testamentowe, powołanie spadkobiercy,zapis zwykły i windykacyjny,wykonawca testamentu,zachowek,przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia,skutki stwierdzenia nabycia spadku,ochrona spadkobiercy, odpowiedzialność za długi spadkowe,wspólność majątku spadkowego,dział spadku, umowy dotyczące spadku.

W opracowaniu uwzględniono stan prawny: maj 2014 r.

Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki.

Prawo cywilne w pigułce to:

zwięzłe ujęcie tematu,tabele, wykresy i wyróżnienia,istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów,

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: