Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Wydawnictwo:
Data publikacji:
2021-08-01
Język:
polski
Liczba stron:
817
ISBN:
9788382463835

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto
Legimi PL

W komentarzu analizie poddano regulacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.

Przedstawione zostały rozwiązania ustawodawcze, które mają na celu zarówno ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowych przez podatników, jak i uszczelnienie systemu podatkowego, a w konsekwencji zwiększenie wpływów do budżetu.

Autorzy, oprócz podstawowych informacji związanych z wykładnią przepisów ustawy, jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym, skupiają się m.in. na takich kwestiach jak:• opodatkowanie umowy częściowego zniesienia współwłasności,• doprecyzowanie przesłanek powstania obowiązku podatkowego przy umowie zamiany,• uchylenie wyłączenia od opodatkowania umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym,• opodatkowanie umowy pożyczki odnawialnej (rewolwingowej),• ograniczenie zakresu zwolnienia z tytułu nabycia własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne,• wprowadzenie zwrotu podatku w przypadku niezarejestrowania spółki lub zarejestrowania wysokości kapitału zakładowego spółki kapitałowej w kwocie niższej niż określona w umowie spółki,• stawki podatku od umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego,• ograniczenie kwoty zwolnionej od podatku w przypadku pożyczek zawartych między osobami obcymi (tj. innymi niż zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn) do wysokości 1000 zł.

W publikacji zwrócono również uwagę na obowiązujące od 18.04.2020 r. zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto omówiono dodany z dniem 1.07.2020 r. art. 9 pkt 1a, ustanawiający zwolnienie od PCC umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.

Uwzględniono także dotychczasowe zmagania ustawodawcy w zakresie problematyki opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, a także pracowników administracyjnych.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: