Szanowni Państwo! Przedłużamy akcję promocyjną „Jesienna promocja - 20%”

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont – komentarz do zmian

Wydawnictwo:
Data publikacji:
2018-02-18
Język:
polski
Liczba stron:
85
ISBN:
9788365947437

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie opublikowane 13 października 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastępuje ono rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r.

Zakres regulacji obejmuje wiele zmian dostosowawczych do zmienionych przepisów ustaw i rozporządzeń oraz o charakterze technicznym i porządkującym. Zmiany objęły zarówno treść samego rozporządzenia, jak i poszczególnych załączników. Z nowości należy w szczególności wymienić wprowadzenie:

· obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa,

· informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Ponadto w nowym rozporządzeniu wykaz kont dla budżetu państwa został rozszerzony o cztery nowe konta, a dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – o jedno konto.

W Poradniku omówiono wszystkie zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem:

· w szczególnych zasadach rachunkowości,

· w planach kont,

· w sprawozdawczości finansowej.

Kierownicy jednostek muszą dokonać aktualizacji swoich polityk rachunkowości z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: