Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji

Wydawnictwo:
Data publikacji:
2021-06-25
Język:
polski
Liczba stron:
194
ISBN:
9788371937880

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto
Legimi PL

Rynek nieruchomości, przyczyniając się do wyznaczania standardu życia obywateli danego kraju czy też regionu, ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju. Stanowi specyficzny segment gospodarki, który z jednej strony jest od niej silnie uzależniony, z drugiej strony silnie na nią wpływa. Ta relacja powoduje, że rynek nieruchomości ciągle się zmienia. Kształtują go bowiem nie tylko czynniki ekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, poziom stop procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, ale również zmiany demograficzne czy też zmiany aktów prawnych. Czynniki, takie jak moda czy gusty i preferencje konsumentów, kształtują popyt konsumentów przede wszystkim na pierwotnym rynku mieszkaniowym, a to z kolei wpływa na kształt rynku gruntów inwestycyjnych.

Zasadniczym celem monografii jest próba całościowego spojrzenia na niezwykle istotne czynniki wzrostu współczesnej gospodarki, jakimi są inwestycje i rynek nieruchomości, a także wskazanie znaczenia dla obu tych czynników pierwszych skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Niniejsze opracowanie obejmuje 14 rozdziałów, których autorzy podjęli problematykę mikro- i makroekonomicznych aspektów rynku nieruchomości i inwestycji. Ich rozpoznanie ma nie tylko duże znaczenie poznawcze, ale również aplikacyjne.

Publikacja może być przydatna dla studentów, szczególnie kierunku finanse i rachunkowość w biznesie na specjalności inwestycje i nieruchomości, słuchaczom studiów

podyplomowych z zakresu nieruchomości i inwestycji, a także przedstawicielom praktyki gospodarczej.

Zapraszamy do lektury.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: